Komplett messeportal for reiselivsmessen

Prosjekt detaljer

Ny komplett messeportal for Reiselivsmessen

Med sine 45 000 besøkende har Reiselivsmessen de siste årene blitt en betydelig aktør innen messevirksomhet i Norge.

Vår oppgave i denne sammenheng var å lage en fullstendig messeportal med integrerte systemer for ustillere og besøkende. Som en av de mest krevende oppgavene vi har mottatt var dette et spennende og utfordrende prosjekt med mye planlegging og tilrettelegging før produksjon av prosjektet.

I vårt system var det fokus på å gjøre jobben for Reiselivsmessen enklere ved å helautomatisere prosessen fra første kontakt med utstiller til ferdig avtale.
Vi åpnet med dette også opp muligheten for å generere inntekter på nettsiden, noe som ikke hadde blitt gjort tidligere.

Skisse av nettsiden

Skisse av nettportal

I samarbeid med kunden utarbeidet vi en skisse som skulle fungere som et utkast til design og utforming. Vi gikk nøye igjennom fargevalg samt plassering av elementer slik at vi sammen kunne lage en nettportal som fungerer optimalt. Nettsiden ble også testet på en fokusgruppe slik at vi bedre kunne forstå hvordan sluttkunden oppførte seg på nettsiden.

 

Nettsiden har senere blitt analysert basert på brukeratferd, og vi har kommet frem til fantastiske resultater både når det kommer til antall påmeldinger samt økt gjennomsnittstid på nettsiden pr. bruker.

Økt effektivitet