Design og trykk av Krafttak for kysttorsken

Kunde: Havforskningsinstituttet

Prosjekt: Design av brosjyre

Nettside: http://havforskningsinstituttet.no

Vi ble kontaktet av Havforskningsinstituttet i samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold da de skulle få produsert en brosjyre med innhold om kysttorsken i Oslofjorden. Veniro fikk tilsendt tekst og bilder, og satt dette sammen til en brosjyre som ble printet opp i ett opplag på 3 000 brosjyrer.

Innsiden av brosjyre

KOM I KONTAKT MED OSS

Et godt samarbeid starter alltid med en hyggelig samtale. Vi biter ikke!