ENKLERE HVERDAG FOR PASIENTENE

Kunde: Fastlegene

Prosjekt: Ny mobilapplikasjon for IOS og Android

Nettside: https://www.fastlegene.com

Fastlegene.com er ett samarbeid bestående av to allmennlege- praksiser på Nøtterøy. Veniro ble kontaktet da det ble diskutert ulike tiltak for å redusere lange og trege telefonkøer som både skapte frustrasjon hos pasientene og nedgang i antall bestillinger. Sammen ble idèen om å skape en egenutviklet applikasjon for både Apple og Android enheter til.

Det var stor usikkerhet om pasientene ville ta i bruk denne teknologien, og med tanke på målgruppen var det store spørsmålet om pasienter over 50 år ville i det hele tatt vurdere dette. Minimalt med markedsføring ble gjort. Kun 2 roll ups i inngangslokalet og i venterommet ble satt opp. Etter kort tid så Fastlegene effekten av applikasjonen, og i tiden etter er det blitt påvist at over 75% av deres kundebase allerede er registrerte appbrukere.

I tillegg til å gjøre det enklere og raskere for pasienter å bestille time, har vi også sett reduserte administrasjonskostnader og mindre telefonkø. I appen finner du også oppdatert informasjon om åpningstider, årskontroller, fornying av resepter og generell informasjon om Fastlegene.

PÅ TVERS AV PLATTFORM

I tillegg til at det ble produsert en mobil applikasjon for både Apple- og Android ble det også utviklet en speilet versjon av appen på en egen webadresse for de som ikke har tilgang til telefon. På hjemmesiden, Fastlegene.com kan du i likhet med appen bestille time, fornye resepter, finne veibeskrivelse og få informasjon om ulike årskontroller.

I tillegg til å fungere som en støttefunksjon for applikasjonen vil også denne hjemmesiden være tilgjengelig fra Google, slik at fastlegene kan trekke til seg nye pasienter i årene fremover.

MER TRAFIKK, MINDRE TELEFONKØ

Over 75% av Fastlegenes pasienter er nå registrerte appbrukere, og appen generer ett titalls bestillinger i gjennomsnitt hver eneste dag, hele året. Telefontrafikken er redusert betydelig og personell som jobber i administrasjonen har nå tid til å gjøre andre viktige oppgaver enn å kun sitte i telefon og ta i mot bestillinger.

En mobil- applikasjon har vist seg å gjøre underverker for Fastlegene som i dag er glade for at valgte å gå for en moderne løsning selv med en risikabel målgruppe hvor risikoen var stor at dette ikke skulle bli en suksess.

FRA IDÈ TIL VIRKELIGHET

Når man skal designe en applikasjon som er ment for en såpass bred målgruppe er man nødt til å ta hensyn til at ulike pasienter har ulike kunnskapsnivåer og erfaring med slike systemer. Vi valgte derfor å lage en oppstilling av hvert enkelt skjermbilde før vi begynte selve designprosessen. Vårt fokus lå på å lage en godt utviklet applikasjon som er enkel å forstå, og som også skal være gøy å bruke. Sammen med kunden gikk vi i gang med selve utviklingsfasen med ett klart bilde av hvordan appen skulle se ut og hvordan den skulle fungere.

Klikk på bildet ved siden av for å se ett forstørret utsnitt.

KOM I KONTAKT MED OSS

Et godt samarbeid starter alltid med en hyggelig samtale. Vi biter ikke!